ارتباط با ما پرسش و پاسخ نمای اصلی
 
صفحه اول
دوشنبه 13 آذر 1396  ساعت: 08:33

معرفی گروه درسي تفكر

جريان آموزش و پرورش در ماهيت نمي‌تواند از تفكّر و مهارت‌هاي آن جدا باشد. از اين رو هر يك از عناوين درسي علاوه بر انتقال دانش و ايجاد يادگيري‌هاي جديد به پرورش جنبه‌هايي از تفكّر نيز مي پردازند، امّا تفكّر و تعقّل چيزي بيش از انواع و جنبه‌هاي تفكّر است. لذا وجود برنامة درسي‌ كه به طور خاص به پرورش شايستگي‌هاي تفكّر و تعقّل بپردازد ضرورت دارد. حوزه تربيت و يادگيري تفكر و حكمت پاسخي به اين نياز است.

اين حوزه به دنبال پرورش شايستگي‌هاي تفكّر و تعقّل بر اساس رويكرد فطرت‌گرايي توحيدي براي رسيدن به حكمت در عرصه نظر و عمل است. اهداف حوزه به طور عام، در بستر همة برنامه‌هاي درسي دوره‌هاي تحصيلي و به طور خاص، در درس‌هاي تفكّر و پژوهش پايه ششم، تفكّر و سبك زندگي پايه‌هاي هفتم و هشتم و تفكّر و سواد رسانه‌اي پاية دهم پي‌گيري مي‌شود.دفعات بازديد: 125765
تعداد بازديدكنندگان: 105642